Strateji

Öğretim stratejisi bir dersin hedeflerine ulaşılmasını sağlayan GENEL BİR YAKLAŞIMDIR. Öğretim stratejisi bir dersin hedeflerine ulaşılmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön verir. JASOBBEN ve arkadaşları öğretim yöntemlerini beceriler yaklaşımı ile ele almışlar ve yöntem teriminden çok öğrenme stratejisi terimini kullanmışlardır. Öğretme yaklaşımları yada stratejileri JASOBBEN’in de belirttiği konunun devamı >>>

Öğrenme Öğretme Kuramları

1) DAVRANIŞÇI- ÇAĞRIŞIMCI KURAMLAR A) Klasik Koşullanma (Tepkisel)                                      → İvan PAVLOV B) Edimsel Koşullanma (Operant)                                   → Skinner C) Bitişik Kuramlar                                                          → Watson-Guthrie D) Bağ Kuramı                                                                 → Tharndike E) SİSTEMATİK Davranış Kuramı                                 → HULL 2) BİLİŞSEL KURAMLAR A) GESTALT KURAMI                    konunun devamı >>>