Tartışma Yöntemi Beyin Fırtınası Philips 66 Fayda ve Zararları

Vızıltı (Fısıltı) Grupları Kısa süre içinde öğrenciler oturdukları yerde gruplara bölünür. Öğretmen soru sorar, sorun gruplar tarafından fısıldanarak tartışıldıktan sonra görüşler yazılır ve öğretmene temsilci tarafından sunulur. Böylece öğrencilerin derse katkıları sağlanmış olur. Vızıltı grupları çeşitli şekillerde oluşturulur: ÖRNEK  Vızıltı 22’de iki öğrenci bir konu üzerinde 2’şer dakika konuşur, Vızıltı konunun devamı >>>

Savunma Mekanizmaları

1) BASKI = Bazı ruhsal süreçlerin kişinin isteği dışında bilinçaltına itilmesi ya da bilince çıkmasının önlenmesine baskı denilmektedir. 2) BASTIRMA = Farkına varılan istek ve düşüncelerin bastırılarak, çözümün ertelenmesi. → Doktor olmak için ders çalışması lazım ama erteleme 3) NEDEN BULMA = Bireyin yapmış olduğu kabul edilemeyecek bir davranışı çeşitli konunun devamı >>>