Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Ausebel

Bu yaklaşım yaygın olarak BİLGİNİN AKTARILMASI, KAVRAM, İLKE ve GENELLEMELERİN AÇIKLANMASINDA kullanılır. İlke, kavram ve genellemelerin ÖĞRETMEN TARAFINDAN düzenli bir şekilde sıralanması ve öğrenciler tarafından alınmaya hazır bir durumda bilginin verilmesi sürecidir. AUSEBELe göre: öğrenci her zaman hangi bilginin önemli olduğunu ve hangi işaretlerin problem çözümü için uygun olduğunu bilmeyebilir. konunun devamı >>>

Strateji

Öğretim stratejisi bir dersin hedeflerine ulaşılmasını sağlayan GENEL BİR YAKLAŞIMDIR. Öğretim stratejisi bir dersin hedeflerine ulaşılmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön verir. JASOBBEN ve arkadaşları öğretim yöntemlerini beceriler yaklaşımı ile ele almışlar ve yöntem teriminden çok öğrenme stratejisi terimini kullanmışlardır. Öğretme yaklaşımları yada stratejileri JASOBBEN’in de belirttiği konunun devamı >>>

Strateji, Yöntem ve Teknik

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİK KELİMELERİNİN TANIMI Hedef davranışın kazandırılmasında seçilen strateji, yöntem ve teknik önem taşır. Öğretmen hedefin nitelik ve niceliğine bakarak strateji, yöntem ve tekniği seçer. Öğretim Stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır. Başlıca Öğretim Stratejileri: Sunuş (Alış) konunun devamı >>>