Proje Temelli Öğrenme Yöntemi

Proje, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun bir süre çalışmalarıdır. Öğrenci zihinsel ve fiziksel olarak sürece katılır. Amaç; ortaya bir iş veya eser çıkarmaktır. John Dewey, Bruner ve Kilpatrick’in öğrenme yaklaşımlarının bir sentezidir. Bu yöntemde genelde öğrencinin bireysel ve konunun devamı >>>