Tam Öğrenme Bloom

BLOOM; tarafından geliştirilen ve okulda öğrenme adı da verilen tam öğrenme modeli okullarda öğretme-öğretme sürecinde rol oynayan bütün öğeleri, öğrencilerin en etkili ve verimli öğrenme düzeyine ulaşması için sistemli olarak bir araya getiren yaklaşımdır. Tam öğrenme modelini ortaya koyan ünlü Amerikalı eğitimciBLOOM; “işin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise konunun devamı >>>

Edimsel Koşullanma

Davranışın arkasından olumlu uyarıcı verilerek yapılan koşullanmaya EDİMSEL KOŞULLANMA adı verilir. Klasik şartlanmada organizma oldukça pasiftir ve olaylar organizmanın dışında gerçekleşir, organizmanın bir şey yapması gerekmez. Oysa insan çevresiyle aktif bir ilişki içindedir. Operant şartlanmanın temelinde de organizmanın aktivitesi vardır. Skinner operant kutu adı verilen özel bir araç geliştirmiştir. Kutu, konunun devamı >>>