Piaget Bilişsel Gelişim

Piaget, kuramını açıklamadan önce bir takım kavramlar üzerinde durmuştur. *  ZEKÂ= Piaget’e göre zekâ, çevreye uyum sağlayabilme yeteneğidir. Kişi, içinde bulunduğu çevreye ne kadar çok ve ne kadar hızlı uyum yapabiliyorsa o kadar zekidir denilebilir. Piaget, insanların doğuştan getirdikleri iki temel eğilim olduğu düşüncesindedir: ÖRGÜTLEME ve UYUM SAĞLAMA… *  ÖRGÜTLEME konunun devamı >>>

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

Gelişim sürecinin iyi anlaşılması için öncelikle gelişimle ilgili temel kavramların ve ilkelerin bilinmesi önemlidir. Bu kavramlar büyüme, olgunlaşma, gelişme, davranış, öğrenme, hazır bulunuşluk, kritik dönem ve gelişim ödevleri gibi kavramlardır. Bu kavramlar kısaca şöyle açıklanabilir:  * BÜYÜME: Vücutta ve vücudun farklı organlarında boy, kilo ve hacim olarak artışın meydana gelmesidir. konunun devamı >>>