Öğrenme Öğretme Kuramları

1) DAVRANIŞÇI- ÇAĞRIŞIMCI KURAMLAR A) Klasik Koşullanma (Tepkisel)                                      → İvan PAVLOV B) Edimsel Koşullanma (Operant)                                   → Skinner C) Bitişik Kuramlar                                                          → Watson-Guthrie D) Bağ Kuramı                                                                 → Tharndike E) SİSTEMATİK Davranış Kuramı                                 → HULL 2) BİLİŞSEL KURAMLAR A) GESTALT KURAMI                    konunun devamı >>>

Kohlberg Ahlak Gelişimi

Kohlberg; bireylerin ahlaki gelişim özelliklerini incelemiş ve üç düzey belirtmiştir: 1) GELENEK ÖNCESİ DÜZEY (İşlem öncesi dönem 7. yaşa kadar) Bu düzeyde bireyin: cezadan kaçınma eğiliminde olduğunu, ödül sağlama güdüsüyle dışsal güdülere göre yargılarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Yargıların niyete göre değil de, sonuçlara bağlı olarak yapılması da bu düzeyin özelliklerindendir. Bu konunun devamı >>>