Klasik Koşullanma

Klasik koşullanmada geçen temel kavramlar şunlardır : * Uyarıcı  Organizmayı harekete geçiren iç ve dış olayların tümüdür. * Tepki  Bir uyarıcının organizmada meydana getirdiği psikolojik ve fizyolojik değişme * Nötr Uyarıcı  Herhangi bir tepkiye yol açmayan uyarıcıdır. Örn: Gündelik hayatta köpek zil sesi duyduğunda SALYA salgılamaz… * Şartsız Uyarıcı  Öğrenme konunun devamı >>>

Öğrenme Öğretme Kuramları

1) DAVRANIŞÇI- ÇAĞRIŞIMCI KURAMLAR A) Klasik Koşullanma (Tepkisel)                                      → İvan PAVLOV B) Edimsel Koşullanma (Operant)                                   → Skinner C) Bitişik Kuramlar                                                          → Watson-Guthrie D) Bağ Kuramı                                                                 → Tharndike E) SİSTEMATİK Davranış Kuramı                                 → HULL 2) BİLİŞSEL KURAMLAR A) GESTALT KURAMI                    konunun devamı >>>