Gözlem Gezisi Yöntemi

Eğitsel amaçları gerçekleştirmek için okul tarafından organize edilen gezilere denir. Bu yöntemde öğrencilere “gerçek dünyayı görme” imkanı sağlanmaktadır. Öğrenciler öğretim materyalinin olduğu yere giderek gözlem yapma ve bu materyallerin doğal yerleşimlerinde çalışma imkanına sahip olurlar. Gözlem gezisi eğitim açısından ilginç yerlere örneğin fabrika, kütüphane vb. ne düzenleneceği gibi öğrencinin üzerinde konunun devamı >>>

Strateji, Yöntem ve Teknik

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİK KELİMELERİNİN TANIMI Hedef davranışın kazandırılmasında seçilen strateji, yöntem ve teknik önem taşır. Öğretmen hedefin nitelik ve niceliğine bakarak strateji, yöntem ve tekniği seçer. Öğretim Stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır. Başlıca Öğretim Stratejileri: Sunuş (Alış) konunun devamı >>>

İhtiyaç Belirleme Değerlendirme Teknikleri

İhtiyaç değerlendirmesi yapmak için çok değişik yöntem ve teknikler vardır. Değerlendirme yaparken bir yada daha fazla teknikten aynı anda yararlanılabilir. Bu teknikler:             1) DELPHİ TEKNİĞİ-ANKET GELİŞTİRME Tekniğin en büyük amacı konu ile ilgili seçilmiş uzmanlar grubun akılcı bir yaklaşımla ORTAK GÖRÜŞLERİN alınması, bir anlamda ortak görüş sağlanması çabalarıdır. Teknik; konunun devamı >>>