Öğretim Yöntemleri

Öğretim yöntemi, bir dersin hedeflerine ulaşmak için izlenen yollar anlamına gelmektedir. Öğretim yöntemi içeriğin (konuların) nasıl öğretileceği ile ilgili genel düzenlemeleri kapsar. Öğretim Yöntem ve Seçimini Etkileyen Faktörler Şunlardır:  Öğretmenin yöntem seçimini etkileyecek pek çok faktör vardır. Bunların belli başlıcaları şunlardır: 1) ÖĞRETMENİN YÖNTEME YATKINLIĞI  Her öğretmenin mesleki birikimi, deneyimi konunun devamı >>>

Edimsel Koşullanma

Davranışın arkasından olumlu uyarıcı verilerek yapılan koşullanmaya EDİMSEL KOŞULLANMA adı verilir. Klasik şartlanmada organizma oldukça pasiftir ve olaylar organizmanın dışında gerçekleşir, organizmanın bir şey yapması gerekmez. Oysa insan çevresiyle aktif bir ilişki içindedir. Operant şartlanmanın temelinde de organizmanın aktivitesi vardır. Skinner operant kutu adı verilen özel bir araç geliştirmiştir. Kutu, konunun devamı >>>

Öğrenme ile İlgili Temel Kavramlar

İnsan davranışları incelenmeye başlandığında öncelikle PERFORMANS kavramının tanımlanması gerekmektedir. → PERFORMANS: (İCRA-EDİM) İnsanın tüm yaptıkları onun performansını oluşturur. Bir öğretmenin düşük veya yüksek performansından; aynı biçimde bir kalecinin futbol müsabakasında performansının düşük ya da yüksek olmasından söz edilebilir. Bir sporcunun performansının kötü olduğu söylendiğinde, kötüde olsa bir performans vardır. Dolayısıyla konunun devamı >>>

Eğitim, Öğrenme, Davranış

EĞİTİM Eğitim bireyde istendik yönde davranışlar oluşturma veya istendik olmayan davranışları istendik yönde değiştirme sürecidir.  İstendik davranışlar ‘toplum tarafından beklenen ve istenen davranışlar ‘ demektir. Eğitimin amaçlarını bu istendik davranışlar oluşturur. Eğitimin genel olarak dört amacı vardır. Bunlar; 1- Kültürel değerleri aktarmak 2- Bireyi toplumsallaştırmak 3- Üretkenliği artırmak 4- İlgi konunun devamı >>>

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

Gelişim sürecinin iyi anlaşılması için öncelikle gelişimle ilgili temel kavramların ve ilkelerin bilinmesi önemlidir. Bu kavramlar büyüme, olgunlaşma, gelişme, davranış, öğrenme, hazır bulunuşluk, kritik dönem ve gelişim ödevleri gibi kavramlardır. Bu kavramlar kısaca şöyle açıklanabilir:  * BÜYÜME: Vücutta ve vücudun farklı organlarında boy, kilo ve hacim olarak artışın meydana gelmesidir. konunun devamı >>>