Buluş Keşfeyme Yoluyla Öğretim Bruner

Bu yaklaşım belli bir problem ya da konu alanı ile ilgili verileri toplayıp analiz ederek bütüne ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayanan güdüleyici bir öğretim stratejisidir. BRUNER tarafından ortaya atılmıştır. Brunere göre öğrenmede öğrencinin AKTİF olması gerekir. Öğrenci sınıfta bağımsız ve girişimci olmalıdır. Öğrenci merkezli eğitimin uygulanmasına dayalı bir yaklaşımdır. Buluş konunun devamı >>>

Strateji

Öğretim stratejisi bir dersin hedeflerine ulaşılmasını sağlayan GENEL BİR YAKLAŞIMDIR. Öğretim stratejisi bir dersin hedeflerine ulaşılmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön verir. JASOBBEN ve arkadaşları öğretim yöntemlerini beceriler yaklaşımı ile ele almışlar ve yöntem teriminden çok öğrenme stratejisi terimini kullanmışlardır. Öğretme yaklaşımları yada stratejileri JASOBBEN’in de belirttiği konunun devamı >>>

Strateji, Yöntem ve Teknik

STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİK KELİMELERİNİN TANIMI Hedef davranışın kazandırılmasında seçilen strateji, yöntem ve teknik önem taşır. Öğretmen hedefin nitelik ve niceliğine bakarak strateji, yöntem ve tekniği seçer. Öğretim Stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır. Başlıca Öğretim Stratejileri: Sunuş (Alış) konunun devamı >>>