Ölçme ve Değerlendirme Kavramları

Bir dersin öğretiminde öğrencilerin belirlenen programın hedeflerine ulaşıp ulaşmadıkları ölçme ve değerlendirme ile ortaya çıkarılır. ÖLÇME: Belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının: sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle ifade edilmesidir. Örnekler:  * Arabanın devamı …