Bitişik Kuramlar

Davranışçıların kurucusu WATSON’dur. WATSON’UN GÖRÜŞLERİ  Öğrenmeyi UYARICI-TEPKİ bitişikliği olarak açıklamıştır. Öğrenmede uyarıcıların etkisi üzerinde durmuştur. Ona göre bütün davranışlar koşullanma yoluyla öğrenilebilir.             Örn: → Bebekler koşullanma yoluyla suçlu, müzisyen, ressam haline getirilebilir. Korku koşullanması üzerinde çalışmıştır. (Küçük Albert Fare deneyi) Öğrenmede koşullu ve koşulsuz uyaranlar birbirlerine çok yakın zamanlarda konunun devamı >>>

Edimsel Koşullanma

Davranışın arkasından olumlu uyarıcı verilerek yapılan koşullanmaya EDİMSEL KOŞULLANMA adı verilir. Klasik şartlanmada organizma oldukça pasiftir ve olaylar organizmanın dışında gerçekleşir, organizmanın bir şey yapması gerekmez. Oysa insan çevresiyle aktif bir ilişki içindedir. Operant şartlanmanın temelinde de organizmanın aktivitesi vardır. Skinner operant kutu adı verilen özel bir araç geliştirmiştir. Kutu, konunun devamı >>>

Klasik Koşullanma

Klasik koşullanmada geçen temel kavramlar şunlardır : * Uyarıcı  Organizmayı harekete geçiren iç ve dış olayların tümüdür. * Tepki  Bir uyarıcının organizmada meydana getirdiği psikolojik ve fizyolojik değişme * Nötr Uyarıcı  Herhangi bir tepkiye yol açmayan uyarıcıdır. Örn: Gündelik hayatta köpek zil sesi duyduğunda SALYA salgılamaz… * Şartsız Uyarıcı  Öğrenme konunun devamı >>>

Davranışçı Kuram

Davranışçı yaklaşımın temel sayıtlıları şunlardır: a) İnsanın öğrenmesi ile diğer canlıların öğrenmesi birbirine benzer. Örn: Bir fare nasıl öğreniyorsa insanın öğrenmesinde de aynı kurallar geçerlidir. b) Davranışçılar hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmalarla insan öğrenmesini açıklamaya çalışırlar. c) Öğrenme, fiziksel konular gibi, gözlenebilir ve ölçülebilir konular üzerinde odaklanır. d) Davranışçılara göre insan konunun devamı >>>

Öğrenme Öğretme Kuramları

1) DAVRANIŞÇI- ÇAĞRIŞIMCI KURAMLAR A) Klasik Koşullanma (Tepkisel)                                      → İvan PAVLOV B) Edimsel Koşullanma (Operant)                                   → Skinner C) Bitişik Kuramlar                                                          → Watson-Guthrie D) Bağ Kuramı                                                                 → Tharndike E) SİSTEMATİK Davranış Kuramı                                 → HULL 2) BİLİŞSEL KURAMLAR A) GESTALT KURAMI                    konunun devamı >>>

Öğrenme ile İlgili Temel Kavramlar

İnsan davranışları incelenmeye başlandığında öncelikle PERFORMANS kavramının tanımlanması gerekmektedir. → PERFORMANS: (İCRA-EDİM) İnsanın tüm yaptıkları onun performansını oluşturur. Bir öğretmenin düşük veya yüksek performansından; aynı biçimde bir kalecinin futbol müsabakasında performansının düşük ya da yüksek olmasından söz edilebilir. Bir sporcunun performansının kötü olduğu söylendiğinde, kötüde olsa bir performans vardır. Dolayısıyla konunun devamı >>>

Eğitim, Öğrenme, Davranış

EĞİTİM Eğitim bireyde istendik yönde davranışlar oluşturma veya istendik olmayan davranışları istendik yönde değiştirme sürecidir.  İstendik davranışlar ‘toplum tarafından beklenen ve istenen davranışlar ‘ demektir. Eğitimin amaçlarını bu istendik davranışlar oluşturur. Eğitimin genel olarak dört amacı vardır. Bunlar; 1- Kültürel değerleri aktarmak 2- Bireyi toplumsallaştırmak 3- Üretkenliği artırmak 4- İlgi konunun devamı >>>

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler

Öğrenmeyi, kişinin dışında ki fiziksel etkenler de etkiler. Örneğin; hiçbirimiz soğukta fazla bir öğrenme gücü gösteremeyiz. Bunun gibi çok sıcakta da çalışamayız. Isının 20-22 santigrat derecesinde olması iyi bir öğrenme için normal sayılmaktadır. Rutubet oranının %50 civarında olması da normaldir. Havanın kirli ya da temiz oluşu öğrenme üzerinde etkilidir. Temiz konunun devamı >>>

Öğrenme Psikolojisi

Psikolojik ve toplumsal güdüler bireyi,öğrenme davranışına yönelten psikolojik ve toplumsal etkenlerdir. Fizyolojik güdülerin doğuştan var olmalarına karşın psikolojik ve toplumsal güdüler öğrenme ile kazanılır ve kişinin içinde yaşadığı topluma göre biçim alır. Bu nedenle bunlar toplumdan topluma,kültürden kültüre değişirler. Kimi psikologlar psikolojik ve toplumsal güdülerinde fizyolojik güdülere bağlı olduğunu,bunlardan çıktığını konunun devamı >>>